tirsdag 27. april 2010

Hvorfor FAVA?

En spirende bønnestengel som metafor på vår virksomhet

En spirende bønnestengel som metafor på vår virksomhet
 
FAVA står for FAmily VAlues
Men FAVA er også navnet på en bønne. Favabønnen er kjent fra Egypt helt tilbake til pyramidenes opprinnelse og har vært en del av Kinesisk matkultur i over 5000 år. Favabønnen har ikke bare hatt matkulturell betydning. I folkeeventyr fra flere kulturer står favabønnen sentralt også som kultursymbol.
I det klassiske folkeeventyret om "Jack og bønnestengelen" hevdes det at det var Favabønner Jack kjøpte og som raskt vokste seg store og sterke. Bønnestengelene viklet og snurret seg sammen, som til en stige, og gjorde at Jack kunne klatre opp, opp, opp! Til sin egen fantasiverden ...

Mer enn en webbutikk

FAVA er en del av Children's House og henvender seg til deg som er i samspill med barn enten du er familie, venn eller annen nær omsorgsperson.
Våre titler er basert på det populære SHUFFLEbookformatet. SHUFFLEbook er spekket med aktiviteter dere vil ha glede av, og behov for - hjemme, i barnehagen eller på skolen.
SHUFFLEbooks fra FAVA gir deg muligheten til å nyte små hverdagslige ting sammen med barn. Våger du å være barnlig tilstede, kan vi sammen gjøre hverdagslige ting til store begivenheter og være medspillere i felles kreativ utvikling, nedenifra ...

FAVA garanti

Vi tilbyr kun et fåtall originale SHUFFLEbooktitler utviklet med et etisk designperspektiv. Felles for dem alle er at de skal være like underholdende som de er utviklende. Vi garanterer at SHUFFLEbooktitler fra FAVA lar det spire og gro. Når du mottar dine SHUFFLEbooks i posten er blomstringen helt avhengig av lokale klimatiske forhold og godt stell. Setter du av tid, engasjement og innlevelse skaper du en positiv atmosfære og du vil sammen med ditt barn oppleve blomstring.

God FAVA!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts with Thumbnails