tirsdag 23. mars 2010

Å dra på museum med barn
Norge er et vakkert land og museene rundt omkring gjespeiler vår kultur og våre tradisjoner. På museene rundt omkring arrangeres det av og til egne aktiviteter for barn. La meg vise noen eksempler:

Sogn folkemuseum arrangerer en tursti, har en gammeldags lekeplass og utstillingen "Då oldemor var liti" som viser leker fra 1900-tallet.
Norsk Maritimt museum i Oslo arrangerer piratdager med jevne mellomrom. Barna kler seg ut som pirater og drar på skattejakt. De har også båtverksted og et basseng med radiostyrte båter. 

Og hvis du vil prøve noe helt nytt, finnes det muligheter for dresinsykling på noen nedlagte jernbanestrekninger i landet. Dette er en måte å bevare de gamle samferdselsårene på. Den nedlagte Flekkefjordbanen i Vest Agder har skilter langs sporet som formidler historien.

Hvis du heller vil lene deg tilbake og ta en togtur, ta en tur med Lommedalsbanen!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts with Thumbnails